Consiliul Local

  Componenta C.L. ... detalii

  Hotarari C.L. ... detalii

  Procese verbale ... detalii

  Atributii legale ... detalii

  Comisiile de lucru ... detalii

  R.O.F. C.Local ... detalii

  Conducere ... detalii

  Stat functii ... detalii

  R.O.F. aparat propriu ... detalii

  Organigrama ... detalii

  Compartimente ... detalii

  S.V.S.U. ... detalii

  Galerie foto ... detalii

  Buget local ... detalii

  SCIM ... detalii

  Publicatii casatorii ... detalii

  L.544 si L.52 ... detalii

  Declaratii avere ... detalii

 

click tracking

 Compartimente


- Compartiment consilier personal

 

- Compartiment audit

 

- Compartiment juridic şi resurse umane

 

- Compartiment asistenţă socială

 

- Compartiment stare civilă

 

- Compartiment agent agricol, fond funciar şi 

cadastru

 

- Compartiment buget, finanţe, contabilitate,

 impozite şi taxe locale,achiziţii publice,

 gestionare bunuri

 

- Compartiment urbanism şi autorizare 

executări de construcţii şi situaţii de urgenţă

 

- Compartiment administrativ, gospodărire, 

deservire şi salubritate

 

- Compartiment cultură