Consiliul Local

  Componenta C.L. ... detalii

  Hotarari C.L. ... detalii

  Procese verbale ... detalii

  Atributii legale ... detalii

  Comisiile de lucru ... detalii

  R.O.F. C.Local ... detalii

  Conducere ... detalii

  Stat functii ... detalii

  R.O.F. aparat propriu ... detalii

  Organigrama ... detalii

  Compartimente ... detalii

  S.V.S.U. ... detalii

  Galerie foto ... detalii

  Buget local ... detalii

  SCIM ... detalii

  Publicatii casatorii ... detalii

  L.544 si L.52 ... detalii

  Declaratii avere ... detalii

 

click tracking

 S.C.I.M.


 

Procedura operationala privind elaborarea procedurilor operationale ... detalii

Procedura operationala privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ... detalii

Procedura operationala control intern privind activitatea de control financiar preventiv ... detalii

Procedura operationala privind angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ... detalii

Procedura operationala privind achizitiile publice ... detalii

Procedura operationala privind organizarea si conducerea contabilitatii ... detalii

Procedura operationala privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe / de declansare a unor bunuri materiale ... detalii

Procedura operationala privind asistenta si protectia sociala ... detalii

Procedura operationala privind executarea silita a creantelor fiscale la bugetul local pentru persoanele fizice si juridice ... detalii

Procedura operationala stare civila ... detalii

Procedura operationala privind regularizarea taxei pentru autorizatia de construire ... detalii

Procedura operationala privind arhivarea documentelor si inregistrarilor ... detalii

Procedura operationala privind auditul intern ... detalii

Procedura operationala privind eliberarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica ... detalii

Procedura operationala privind controlul fiscal al impozitelor si taxelor pe proprietate la persoanele juridice ... detalii

Procedura operationala privind salarizarea personalului ... detalii

Procedura operationala privind stabilirea si inregistrarea impozitelor si taxelor pe proprietate la persoanele fizice si juridice ... detalii

Procedura operationala privind activitatea de organizare si functionare a casieriei ... detalii

Procedura operationala privind urmarirea societatilor comerciale prezumate sau aflate in insolventa ... detalii

Procedura operationala privind finantarea si decontarea cheltuielilor pentru programele , proiectele si actiunile culturale . Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru actiunile cu caracter educativ , social-cultural , festiv ... detalii

Procedura operationala privind operatiunile de aprovizionare , receptie , decontare si dare in consum a carburantilor ... detalii

Procedura operationala registratura ... detalii

Procedura operationala privind inregistrarea gospodariilor populatiei a terenurilor si animalelor de pe raza comunei Dolhesti in registru agricol ... detalii

Procedura operationala privind completarea registrului inventar ... detalii

Procedura operationala concurs ocupare functii publice ... detalii

Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor ... detalii

Procedura de sistem privind monitorizarea performantelor salariatilor in cadrul UAT Dolhesti ... detalii

Comunicare si informare cu ajutorul portalului primariei ... detalii